Pozice české výtvarné výchovy
v mezinárodním kontextu

Odborná mezinárodní konference České sekce INSEA
v termínu 17. – 18. června 2019

Cílem konference, které se účastní kolem 100 vysokoškolských odborníků z ČR a zahraničí, pracovníci galerií a muzeí, ale také učitelé výtvarné výchovy a estetické výchovy, je přispět k ozřejmění a reflexi pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu. Navázat na kořeny české výtvarné výchovy a podpořit vznik historiografických oborových studií, ale také identifikovat zahraniční vlivy a zásadní mezinárodní kontext oboru formující rozvoj naší výtvarné výchovy od jejích počátků do současnosti. Identifikovat zásadní koncepce výtvarné výchovy a jejich východiska i zahraniční souvislosti. Reflektovat specifické, ale také interkulturní charakteristiky současné výtvarné výchovy a zároveň přispět k tříbení soudobé oborové terminologie užívané na různých pracovištích u nás i v zahraničí.