Program odborné konference a doprovodné akce
pro odbornou i širokou veřejnost

Konference je věnována panu prof. Jaroslavu Brožkovi (* 6. 2. 1923 – † 22. 1. 2019),
dobrému člověku a významnému českému výtvarnému teoretikovi, pedagogovi a malíři.

Pondělí17. června

Jungmanova 1
aula JJ 221

Doprovodný program

Pondělí17. června

Úterý18. června

Klatovská 51
katedra
výtvarné výchovy
a kultury