Registrace a poplatky

Konferenční poplatek pro jednoho účastníka zahrnuje:

Výše poplatku je stanovena následujícím způsobem:

Platba na místě v hotovosti se navyšuje o 100 Kč pro všechny kategorie účastníků.

Úhradu konferenčního poplatku je možné realizovat bezhotovostním převodem dle pokynů, které účastník obdrží e-mailem až po provedené registraci – viz registrační formulář. V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací. Účast náhradníka je možná.

K aktivní účasti na konferenci je nutné se s příspěvkem přihlásit do 15. 5. 2019.

Konferenční program je akreditován v systému DVPP, pedagogičtí pracovníci jej tedy mohou absolvovat jako kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení, rádi vystavíme fakturu pro vašeho zaměstnavatele. Ve věci faktury pro zaměstnavatele nás prosím kontaktujte na adrese insea@post.cz

Zaregistrujte se k účasti na konferenci: