Galerie InSEA

Praha 1966
Praha 1967
Praha 1967
Praha 2000
Praha 2001
Olomouc 2002
Plzeň 2004
Praha 2006
Olomouc 2015
1966 – Dění na XVIII. světovém kongresu InSEA v Praze roku 1966, zasedání v sekcích 1967 – Světová InSEA 1967 v Praze, auditorium během zahajovacího projevu prezidenta kongresu 1967 – Světová INSEA 1967 v Praze, auditorium 2000 – Vančát, JV Praha 2001 – Archiv Pastorová 057 2002 – Vančát, JV Olomouc 2004 – Archiv Pastorová 054 2004 – Vančát, JV INSEA Plzeň 2004 2006 Archiv Vančát, JV INSEA, Struktura II Dobner 2015 – Olomouc 2015, foto archiv KVVUPOL